AZ | RU | EN
Ən çox satilan mallar
Bank avadanlıgı ATM
Bizim partnyorlar

ATM - NCR SelfServ 32

Sinfindəki modellərə uyğun yüksək funksionallığı ilə seçilir.
Avtomatik diaqnostika və bərpa imkanları mövcuddur.
Ön, arxa və yan xidmət üçün giriş-çıxış.
Konfiqurasiya:
modul fəailiyyətinin nəticələri haqqında məlumat verilməsi.
Fiziki müdaxilə və fırıldaqçılıqdan qorunma imkanları.
Ardını oxu

ATM - NCR SelfServ 25

küçədə və yabinanın foyesində quraşdırıla bilər. Pul avansı, habelə digər xidmətləri geniştəmin edir, avtomatik diaqnostika və bərpa mexanizmləri mövcuddur. Ön, arxa vəyan xidmət üçün çıxış və giriş, şəbəkədən idarəetmə imkanları, modul fəaliyyətininnəticəsi haqqında dəqiq məlumat verilməsi.Ardını oxu

ATM - NCR SelfServ 22

Müxtəlif biznes imkanlarını təmin edir: nağd şəkildə vəsaitlərin çıxarılması əməliyyatları, vəsaitlərin kompakt vəziyyətdə daşınması.Designed, ATM NCR SelfServ22.Avtomatik diaqnostikavə bərpaimkanları, ön, arxa və yan xidmət üçün çıxış və giriş. Intelligent nəzarət imkanları: şəbəkədənidarə edilməsi,dəqiq vəvaxtında idarəetmə, hər modul fəaliyyətinin nəticələri haqqında dəqiq məlumat verilməsi.Fiziki müdaxilə və fırıldaqçılıqdan yüksək səviyyədə mühafizə.
Ardını oxu